Wi-Fi Alliantsi uus IEEE 802.11be standard määratleb Wi-Fi 7 - ja RUCKUS Networks määratleb uue taseme teie võrgule. Ettevõtte, tervishoiu, hariduse, suurte avalike kohtade ja teiste keskkondade jaoks on Wi-Fi 7 võti, mis avab teile tõhusama, turvalisema ja reageerivama võrgu.

Wi-Fi 7 ülisuur kiirus, madal latentsus ja suurenenud võimsus ning leviala kvaliteet pakuvad erakordseid kasutajakogemusi ja võimaldavad täiesti uut tüüpi Wi-Fi seameid ning nõudlikke rakendusi. Kas vajate võimalust hallata 8K videovoogusid, laiendatud reaalsuse (XR) videokonverentsi, massiivseid sotsiaalseid mänge ja muud? Wi-Fi 7 on vastus, mida olete oodanud - ja RUCKUS®  on Eestis kohal.

Wi-Fi 7 ajastul muudab RUCKUS kogu oma portfelli kolmeraadioarhitektuuriks, toetades samaaegselt uue standardi jaoks vajalikke 2,4 GHz, 5 GHz ja 6 GHz sagedusvööndeid. Wi-Fi 7 kasutuselevõtt suurendab märkimisväärselt läbilaskevõimet, vähendab latentsust ja parandab ühenduse usaldusväärsust.

Wi-Fi 7 on järgmine suur asi, mida me kõik oleme oodanud. RUCKUS on valmis selleks, et teie võrgus kõvasti tööd teha." Vajate ka WiFi tugijaamadesse 10 Gb/s ühendusi, mida RUCKUS oma switchide näol pakub.

Mitme sageduse samaaegne töö MLO.

802.11be Wi-Fi 7 võimaldab kliendil suhelda üheaegselt   mitmel sagedusel kuni kolme raadioga (Multi Link Operation) korraga, seeg tagab katekmatu töö nii liikudes kui laua taga ja väga madala latentsuse. Kui näiteks 6 GHz levi on kõndides koridori väiksem, saabuvad paketid silmapilkselt 5 või 6 GHz sagedusel, samuti kui mõni pakett kaotsi läheb, saab kohe proovida teist sagedust.  Samuti saab kogiu sagedusala tervikuna ära kasutatud ja läbilaskevõime on oluliselt suurem.  Näiteks Wi-Fi 5 standardis töötas 2.4 Ghz peal iganenud 11n protokoll, mille kasutamine on peaaegu võimatu tänapäeva nõudeid arvestades.   

Multilink tõstab oluliselt häirekindlust ja vähendab latentsust ja on ideaalne lahendus VR ja multimeedia jaoks, samuti muutub VoWiFi kõnede tegemine terves majas mobiilsidega kvaliteedilt võrreldavaks.

Kõik telefonid  ei disainita kindlasti 3 sagedusega aga ka kahe sageduse korraga kasutamine on suur kvaliteedihüpe, sest ühenduse kvalieet kasvab oluliselt.  Tähtis on ka mõista, et paketid saavad liikuda mitmel kanalile üheaegselt erinevas suunas, st kui klient saadab internetti paketi välja, võib samal ajal tulla teisel sagedusel talle eelimse paketi vastus jne. Kuni Wi-Fi 6 standardini suheldi ainult ühel kanalil korraga ja ühes suunas, tõsi küll kuues standard lisas OFDMA, mis võimaldas pakette saata korraga mitmele tarminalile ja sealt vastu võtta aga õhk oli ikkagi 100% aegmultipleksitud.

Mittepidevate laiade kanalite kastuamine.

Kuni Wi-Fi 7 standardini pidid Wi-Fi seadmed kasutama tervet kanalit milles ei tohtinud olla näiteks vahel üks mittekasutav kitsas kanal ja kui sellel esines häired või teise seade hakkas kanali peal konkureerima, rakendus alati CSMA/CA ehk kollisiooni vältimise algoritm, õhk oli hõivatud ja tihti vähendati kiirust võio pidi AP vahetama kanalit. 

Wi-Fi 7 võimaldab kanalite osalist kasutamist, seega häiriv osa sagedustest lõigatakse välja ja seega ei häirita sellega häiret tekitavat wifi seadet. 

Wi-Fi 7 võib kasutada kuni 320MHz kanaleid, Euroopas saab kasutada seega ühte laia kanalit ja kui häirijaks ostuks näiteks 40 MHz kanal, saab 320 MHz laia kanalit 280 MHz ulatuses edasi kasutada. Vana tehnoloogiaga oleks see kanal lihtsalt häiritud ja kiirused väga aeglased.

Oluline on märkida, et Peramble Puncturing raadiotehnoloogia on mikroskeemis teostatud selliselt, et häiriv kanal on täiesit ignoreeritud niis saates kui vastuvõtus.

Tehnika on veelgi olulisem 5 GHz alas, kus kanalite kasutus on erinevalt reguleeritud ja hakitud, seega võib üks kitsas  kanal olla DFS skaneeringu tõttu kasutusest väljas ja samas teine vaba.  See võimaldab ka 5 GHz alas kasutada olulsielt suuremaid kiiruseid. 

WiFi 7 pakub superkiiruseid  46120 Mb/s ja ülimadalat  latentsust !

See muidugi õnnestub kui kasutusel on 16 MIMO striimi, 4096 QAM modulatsiooni,  kasutatakse laiasid 320 MHz  kanaleid,  mis ei pea olema teineteise kõrval ehk spektris jätkuvad ja latentsuse jaoks peab olema Multi Link Operation ehk mitme raadio üheaegne töö tagatud.  

100 korda väiksem ülimadal latentsus MLO ja uue prioritiseerimise algoritmi (toimib ainult Wi-Fi7 klientidega)  

Kõigele sellele lisab oma küpsise Ruckuse BeamFlex+ antennitehnika, mis lisab WiFi raadiole paketipõhiselt juhitava kahes polarisatsioonis toimiva suundantenni.  BeamFlex+ tuleb lisaks beamforming tehnikale, mis on WiFis ammu standardiks olnud aga pole kuigi tõhus mobiilse ja muutuva keskkonnaga (isegi inimeste liikumine kontoris on beamformingule takistuseks, sest sounding algorim tekitab 50 ms (ka seda aega lühendatud Wi-Fi7 standardis) latentsuse). 

Ruckuse raadiotejniline lahenduse on olnud suunanäitaja juba terve aastakümne, need seadmed tagavad levi merekonteinerite vahel, plekkpurke täis ladudes ja isegi liftides, seda viimast saab tulla ja proovida 3kgroupi kontoris.

Ultramadal latentsus ja paremad leviulatused !

Kui WiFi6 standard tõi uued modulatsioonid ja tehnikad kõigile 2.4,5,6 GHz sagedustele ja tõstis oluliselt kasutatavat kiirust, siis WiFi7 enam oluliselt kaugusi ei muuda, sest madala taseme tehnika suures osas ei muutu - üks erand siiski on, mobiilses kasutuses muutub kasutatav leviala ja kiirus suuremaks, sest erinevad sagedused läbivad seinu ja ehitsumaterjale erinevaltja kui kõik on korraga kasutatav samala ajahetkel, siis nihkub halva mittekasutatava levi piirkond oluliselt kaugemale. Sõltuvalt hoonest ja kasutusjuhust võib see erienvus olla 3-6 dB. Oluline on ka märkida, et siiani töötas Wi-Fi korraga ainult üks raadio ja saatmine ja vastuvõtmine olid oimavhel alati multipleksitud, ehk ei toimunud üheaegselt, nüüs saab samal aja vastu võtta eelmise paketi kviteeringuid (vastuseid) ja saata juba uusi pakette, see tõstab oluliselt eetri kasutuse tõhusust.

Virtuaalse reaalsuse ja täiendatud reaaluses sõpradele on aga loodud deterministlik garanteeritud latentsuse laiendus, mis viib latentsuse sub millisekund klassi. 


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram